תקנון רכישות באתר האינטרנט


1. לפרימיום סינמה אתר אינטרנט המציע את מבחר הסרטים ואת מבחר המחירים והמבצעים. הכרטיסים נמכרים לבתי הקולנוע של רשת- פרימיום סינמה כרמיאל ופרימיום סינמה אשקלון.בעלות האתר הינה של חברת י.ה. פרימיום סינמה בע"מ האתר מופעל על ידי החברה ונמצא על מחשבי חברת טופטיקס מכרמיאל.

2. בשימוש האתר לצורך רכישה כלשהי מצהיר ומתחייב מבצע הפעולה (להלן "הלקוח") כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם, ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה/ תביעה בין אם במישרין או בעקיפין, כנגד בעלת האתר או ממפעיליו בין אם מטעמו או מגורם אחר, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.

3. "פעולה באתר"- משמעותה כל פעולה לשם רכישת כרטיסים מכל הסוגים המוצעים למכירה באתר.

4. לבעלי האתר נשמרת הזכות לשנות מעת לעת את המוצרים הנמכרים בו.

5. רשאים לבצע פעולות באתר כל מי שהוא בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף ויש ברשותו כרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הרכישה עד לסיומה ולתשלום מלוא המחיר הנקוב. חברות האשראי התקפות הן: ויזה כ.א.ל, ישראכרט בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, לאומי קארד. למשתמש באתר ידוע כי פעולת הרכישה תסתיים רק כאשר יהיה עליה אישור מחברת האשראי אשר באמצעותה נעשתה פעולת הרכישה גם אם לא חתם על ספח כלשהו אלא ביצע את הפעולה באמצעות האתר. על הלקוח להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני והוא מתחייב לספק את כתובתה בעת פעולת הרכישה.

6. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הלקוח למלא את הפרטים הבאים (בהתאם להנחיות האתר בעת ביצוע פעולת הרכישה): שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני, טלפון ופרטי תשלום.

7. אין מפעיל האתר או מי מטעמו אחראי לכל טעות של הלקוח בעת הקלדת הנתונים באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח.ידוע ללקוח כי מילוי פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין 1977- והינה אסורה מכל וכל.פרימיום סינמה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר אשר נבדקה ונמצאה כניסיון להונות וכן לנקוט בכל אמצעים משפטיים ואחרים העומדים לרשותה כנגד לקוחות המבצעים פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים.

8. כל פרטי הלקוח ישמרו בפרימיום סינמה ולא ייעשה בהם שימוש למעט שימושים בהם אישר הלקוח מראש את הפעולה בעת רכישת הכרטיסים באתר.

9. רוכש הכרטיסים באתר יוכל לראות את הפרטים הבאים בעת הרכישה: שם הסרט, תמונת אולם ממנה יבחר את הכיסאות הפנויים המתאימים לו, מועד ההקרנה, מחיר הכרטיס וסוגי המבצעים להנחות הקיימות לסרט.

10. חיוב הלקוח בגין הפעולה אותה ביצע באתר באמצעות כרטיס האשראי יחוייב מיידית בתום אישור חברת האשראי.

11. ביטול עסקה:
א. בתנאי והביטול ייעשה לפחות 2 שעות ממועד ההקרנה של הסרט הנבחר.
ב. לא יהיה ביטול כרטיסים לאחר קבלתם בקופה או בעמדת כרטיסים אוטומטית. 
ג. לא יהיה ביטול במידה והלקוח הדפיס את הכרטיסים בביתו והזמן הנותר לתחילת הסרט הוא פחות משעתיים. 
ד. לא יבוטלו כרטיסים אשר נרכשו באמצעות כרטיסי דיירקט. 
ה. ביטול כרטיסים בכל מקרה בין אם רכישה שהתבצעה בקופה או באמצעות אתר האינטרנט ייעשה לא יאוחר  מ 14  ימים מיום עשיית העסקה ושהיתה סיבה סבירה לביטול כאמור.

12. פעולת הרכישה באתר ופרטיה לרבות פרטי הלקוח יועברו באמצעות פרוטוקול אקסטרה מוצפן מסוג SSL למחשב פרימיום סינמה היושב במחשב בחברת טופטיקס כרמיאל וכל הפרטים המוצגים במחשבים הללו יהוו ראיה לנכונות האמור בהן

13. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ.

14. פרימיום סינמה מפעילת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את המוצרים המופיעים באתר ואת מחירם ולא תהיה לכך כל עילא לטענה מצד הלקוח.

15. ללקוח ידוע כי לפני תחילת הסרט מוקרנות פרסומות וכמו כן קדימונים לסרטים עתידיים והלקוח מצהיר בעת אישור העסקה כי ידע על כך ואישר זאת בעצם פעולת אישור רכישת הכרטיסים.

16. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן להכניס מוצרי מזון ושתיה לאולמות הקולנוע לפי הפירוט הבא: חטיפים, משקאות קלים בבקבוקי פלסטיק בלבד, ממתקים ופופקורן מהמזנון או מהבית. לא תותר הכנסת פריטי מזון כגון: תבשילים מכל סוג, מוצרים המדיפים ריח שיכול להפריע לצופים אחרים באולם, כל מוצר נוזלי שיש בו בכדי להחתים את ריפודי הכיסאות.

17. בכל תשלום בכרטיס אשראי בין אם נעשה בבית באמצעות אתר האינטרנט ובין אם נעשה בקופת הקולנוע, יציג רוכש הכרטיסים את כרטיס האשראי אתו התבצעה העסקה והלקוח יוכיח באמצעות הצגת תעודה מזהה כי אכן הוא בעל כרטיס האשראי.

18. ניתן לרכוש מנויים לפרימיום סינמה בהתאם לתנאים המוצגים באתר האינטרנט בחלק המתייחס למנויים ומבצעים. ברכישת המנוי מצהיר הלקוח כי בירר את כל תנאי המנוי ואישר אותם בעת סיום הרכישה. לא תהיה כל טענה לאחר סיום הרכישה.

19. מבצעים והנחות- בכל מבצע או הנחה יוצגו תנאי הרכישה ומי זכאי להם. ידוע ללקוח כי חלק מההנחות והמבצעים נעשים ע"י פרימיום סינמה והיא רשאית לשנות את תנאי המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וישנם מבצעים אשר ההטבה ניתנת ע"י צד ג'. במקרה כזה פרימיום סינמה אינה אחראית על התנאים אלא על ביצוע הרכישה בלבד ואין ללקוח לבוא בטענות לפרימיום סינמה אלא לצד ג' ממנו קיבל את ההטבה.

20. חיוב כרטיס הינו מגיל שנתיים. הורים עם תינוקות יורשו להיכנס לסרטי ילדים. בעת כניסה לסרטי מבוגרים מתחייבים ההורים לגרום לכך שהתינוק יהיה שקט ובמידה וזה לא קורה, רשאית פרימיום סינמה לבקש מההורים לצאת ללא  זיכוי כרטיסים וזאת ללא כל תלונה מצד ההורים. כל זאת תקף במידה והוסבר להורים לפני כניסת לסרט. על תנאי זה. 

21. ללקוח ידוע כי פרימיום סינמה תקרין סרטי 3D מעת לעת והמחיר הנקוב יהיה גבוה מכרטיס רגיל- המחיר יוצג מראש בעת הרכישה ובסיומה מאשר הלקוח את תוספת המחיר.

22. פרימיום סינמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות ההקרנה בקולנוע מעת לעת וזאת באמצעות הודעה באתר או בפייסבוק, ולא תהיה על כך כל טענה מצד הלקוח. 

הסרטים הנצפים ביותר

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.